Úvodní stránka

Vítáme vás na stránkách společenství vlastníků jednotek Stodůlky

Upozornění:

Dne 3. 4. 2024 od 18:00 se bude konalo shromáždění vlastníků BJ a NBJ našeho společenství.
Zápis z jednání naleznete zde

Návrh smlouvy o dílo zde

Z hlediska probíraných bodů naleznete veškeré náležitosti níže…

Pozvánku naleznete zde

Jednací řád (příloha č. 2) zde

Zpráva o činnosti (příloha č. 3) zde

Navrhované úpravy stanov (příloha č. 4) zde

Návrh na zvýšení finančních příspěvků do FO zde

Účetní uzávěrka zde

Návrh na financování revitalizace našeho domu zde

Příloha TDI a BOZP zde

Těšíme se na vás – Výbor SVJ